Reference Mělník

Mělník - most J. Straky
Fotek v galerii: 2
Zobrazit galerii »

Starý most 3 - oprava mostu Josefa Straky

Období realizace Cena stavebních prací (dle SoD, bez DPH) Cena poskytovaných služeb (dle SoD, bez DPH) Druh poskytovaných služeb
05/2014 - 09/2014 7,35 mil Kč 149 tis Kč Technický a investiční dozor, KBOZP

Společnost Garnets Consulting a.s. působila v projektu jako technický a investiční dozor a současně zaštiťovala i funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Jedná se o komplexní opravu stávajícího mostního objektu, zejména spodní stavby s ohledem na špatný aktuální stav mostu. Předmětem díla je provedení sanace obou krajních opěr a pilířů mostu, protikorozní ochrana ocelových konstrukcí mostu (ložiska, zábradlí, schodiště a revizní lávky) včetně realizace nových ledolamů a sanace několika pískovcových bloků v pilířích mostu.

 

URL odkaz: