Reference Chrustenice

Crustenice-příprava území budoucí ČOV.JPG
Fotek v galerii: 2
Zobrazit galerii »

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice

Období realizace Cena stavebních prací (dle SoD, bez DPH) Cena poskytovaných služeb (dle SoD, bez DPH) Druh poskytovaných služeb
2014 - projekt probíhá 53,9 mil Kč 1,4 mil Kč Technický a investiční dozor, KBOZP

 Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti Technického a investičního dozoru jako hlavní dodavatel služeb.

 
Projekt „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice“, investorem je Obec Chrustenice, buduje se zde gravitační a tlaková splašková kanalizace. Gravitační část kanalizace o celkové délce 4313 m, veřejné části 176 ks přípojek celkové délky 957m a 4 čerpací stanice.Tlaková kanalizace  délky 1788m, 14 ks domovních ČS, mechanicko-biologická ČOV 2x700 EO.
 
Investiční náklady zde představují 59,268 mil Kč. Výstavba započala v 09/2014, v 03/2015 bude dokončena ČOV, termín dokončení všech prací je 10/2015. Projekt má slíbenou dotaci z Operačního programu životní prostředí. Garnets consulting a.s. zabezpečuje TDI a koordinátora BOZP.

 

URL odkaz: