Reference Březové Hory, 1. etapa

Sanace území bývalého důlně – úpravárenského závodu a okolí – Příbram, Březové Hory -1. etapa

Období realizace Cena stavebních prací (dle SoD, bez DPH) Cena poskytovaných služeb (dle SoD, bez DPH) Druh poskytovaných služeb
2012 - 2015 119,6 mil. Kč 4,4 mil. Kč Správce stavby

 Garnets Consulting a.s. se podílí na činnosti správce stavby jako člen sdružení.
Stavba má charakter terénních úprav a rekultivací území dotčeného důlní činností a zpracováním rud. Nápravná opatření k odstranění ekologických rizik (snížení kontaminace povrchové vody v Litavce kovy, zejména Zn a Cd)

 

URL odkaz:
http://bhsanace.spravcestavby.cz/