Reference Dolní Poustevna

img_big_196.jpg

Kanalizace a ČOV Dolní Poustevna - TDI

Období realizace Cena stavebních prací (dle SoD, bez DPH) Cena poskytovaných služeb (dle SoD, bez DPH) Druh poskytovaných služeb
2009 - 2012 144 mil. Kč 3,3 mil. Kč Technický dozor

 Firma Garnets v rámci projektu vykonává činnost technického dozoru investora – stavebníka nad prováděním stavby v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení spočívajícím zejména v kontrole kvality provádění stavby a jeho úkolem je dosáhnout realizace stavby v souladu se smlouvou o dílo a v souladu s podmínkami pro poskytnutí podpory z OPŽP.

Investorem akce je Město Dolní Poustevna.

 

URL odkaz:
http://www.dolnipoustevna.cz/