Úvod Firma Služby Politika IMS Reference Kontakty english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Železárny Třinec - sekundární odprášení haly KKO - průběh realizace

img


Fotek v galerii: 5
Zobrazit galerii »

Účelem stavby Sekundárního odprášení haly KKO je snížení úniku tuhých znečišťujících látek do ovzduší z provozu kyslíkové konvertorové ocelárny (KKO). Stavba řeší výstavbu kompletní nové filtrační stanice (tj. filtr, ventilátorová stanice, komín, odsávací potrubí, odsun prachu) o kapacitě více než 2 mil. m3/h teplé vzdušniny, což zajistí náhradu stávajícího sekundárního odprášení konvertorů K1 a K2, a odprášení exponovaných prostorů, které v současné době buď nejsou odsávány (výšková část haly KKO nad konvertory, havarijní přelévání surového železa, odpich oceli z konvertorů),anebo nahradí některé stávající méněvýkonné odsávací a filtrační zařízení (filtrační stanici haly přelévání surového železa a filtrační stanici chemického ohřevu IR-UT).

 
Samotná výstavba začala v červenci 2013 a musí být dokončena do konce roku 2015. Termín dokončení je vázán poskytnutím dotace z Evropské unie. Veškeré práce probíhají podle plánovaného harmonogramu. Plošina filtru a ventilátorové stanice včetně technologie byly dokončeny. V srpnu roku 2014 byly zahájeny komplexní zkoušky na filtru pro úsek odsíření surového železa. Z tohoto důvodu byl také zprovozněn jeden ze dvou ventilátorů. V srpnu byla rovněž zahájena demolice stávajícího šestikomorového filtru, který původně odprašoval úsek odsíření surového železa. Tato demolice podmiňuje montáž další technologie odprášení. Koncem roku 2014 byla zprovozněna kompletní technologie pro odprášení konvertoru K1 a oba instalované ventilátory. V průběhu roku 2015 pak budou postupně připojovány další odprašované uzly.
 
Garnets Consulting zajišťuje v rámci projektu činnost správce stavby.