Úvod Firma Politika IMS Služby Reference Kontakty Firemní IS english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Slavnostní zahájení projektu Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy

img


Fotek v galerii: 5
Zobrazit galerii »

Evropská komise schválila 3. července 2014 v pořadí osmý takzvaný velký projekt (tj. projekt s celkovými náklady nad 50 milionů eur) Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s názvem „Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves v CHOPAV Kvartér řeky Moravy". V případě vyčerpání této částky se bude jednat o nejvyšší obdrženou dotaci na projekt OPŽP programového období 2007 až 2013 v prioritní ose 4. Více v článku SFŽP zde.

Naše společnost s podílí na dozorování projektu ve Sdružení Garnets Consulting - Mott MacDonald - Vodní zdroje. Od 1. 11. 2013 byla činnost zhotovitele do vyjasnění financování projektu pozastavena. Temín dokončení akce je 11 / 2015.