Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.  

Nacházíte se v sekci:


Rekonstrukce rybníka U Zámku


Fotek v galerii: 4
Zobrazit galerii »

V březnu 2017 zahájila společnost Garnets Consulting, a.s. činnost technického dozoru stavebníka na akci „Libouchec - rekonstrukce rybníka U Zámku“ na vodním toku Potok od Tisé.

Jedná se o rekonstrukci zahloubené průtočné vodní nádrže bez vzdutí vody hrází, předmětem je rekonstrukce vodního díla s cílem posílení protipovodňové ochrany přilehlého intravilánu zvýšením kapacity přelivného objektu s opevněním a provedením odbahnění vodní nádrže.

Náklady na provedení opravy dosahují výše 945.000 Kč bez DPH. Práce na opravě byly zahájeny v březnu 2017 a potrvají do června 2017. Akce  je realizovaná v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ , číslo a název podprogramu 129 293 – Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí".