Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.  

Nacházíte se v sekci:


Rekonstrukce Rybníka U Zámku - dokončení akce


Fotek v galerii: 7
Zobrazit galerii »

Rekonstrukce rybníka byla realizovaná v rámci programu 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ jako rekonstrukce zahloubené průtočné nádrže bez vzdutí vody hrází provedená podle zadávací dokumentace zpracované f. TERRAPROJEKT Děčín), s cílem posílení protipovodňové ochrany přilehlého intravilánu zvýšením kapacity přelivného objektu s levým břehem opevněným kamennou rovnaninou, pravým břehem bez opevnění bez změny výšek břehů,  (technické parametry dokončené stavby na SO 01 Sdružený objekt, SO 02 Odbahnění nádrže, SO 03 Úprava nádrže a okolí: nádrž o max. hloubce vody 1,14m s plochou při provozní hladině 993,8 m2 a objemem při provozní hladině697,1m3, sdružený objekt z betonu s kamenným obkladem o celkové délce 6,4m, délka bezpečnostního přelivu 2x2,3m, kapacita přelivu Q=3,815m3s-1, hrazení vody dvojitou dlužovou stěnou manuálně ovládanou s max. průtokem přes hradící stěnu 83,2 l/s při h=0,2m)

Objednatel:

Obec Libouchec

Libouchec 211

403 35 Libouchec

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Václava majera 573

440 01 Louny

 

Cena díla  byla 946 400,- Kč bez DPH.