Úvod Firma Služby Politika IMS Reference Kontakty english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Naše společnost navázala spolupráci s ústeckou univerzitou

Společnost Garnets Consulting byla přizvána ke spolupráci s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.  V říjnu 2011 byla podepsána smlouva o partnerství mezi UJEP, naší společností a dalšími subjekty. Náplní spolupráce bude realizace projektu „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“. Spolupráce potrvá 3 roky a jejím předmětem bude zejména výměna praktických a teoretických zkušeností s projektovým řízením vodohospodářských a ekologických staveb, pořádání stáží a exkurzí a příprava studijních opor pro Fakultu životního prostředí UJEP.

Projekt je podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), tj. víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

 

Subjekty zapojené do realizace:

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy – OPVK 

Asociace pro vodu v krajině České republiky  

Garnets Consulting a.s.

Ústav anorganické chemie AV ČR   

Výzkumný ústav anorganické chemie 

 

img_big_67.jpg

 

 

 Projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum
img_big_70.jpg