Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.  

Nacházíte se v sekci:


Modernizace a intenzifikace ČOV a ČS Uherský Ostroh


Fotek v galerii: 7
Zobrazit galerii »

V rámci projektu:“ Modernizace a intenzifikace ČOV a ČS Uherský Ostroh“, zajišťuje firma Garnets Consulting výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP.

 

Objednatel (Investor): Město Uherský Ostroh
Zahájení stavby: 15. 02. 2017
Ukončení stavby: 28. 02. 2018
Investiční náklady: 40, 834 649 CZK (bez DPH)
Zhotovitel: VHS Brno, a.s.
Zpracovatel PD: Centroprojekt Group, a.s. Zlín
Provozovatel ČOV: Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uherské Hradiště
 
ČOV je navržena na: 5 100 EO
Průměrný denní přítok na ČOV: Q24   =    7,47 l/s
Max. denní přítok na ČOV: Qd    =   10,1 l/s
Max. hodinový přítok na ČOV: Qh    =   19,2 l/s
Max. dešťový přítok: Qmax =   37,0 l/s
Max. dešťový nátok do vstupní ČS: Qdešť = 221,0 l/s

Jedná se o rekonstrukci stávajících čistírenských objektů a technologického zařízení ČOV Uherský Ostroh a 5 čerpacích stanic nacházejících se na stokové síti města Uherský Ostroh. Předmětem díla je dále modernizace a doplnění stávající ČOV o nové objekty (terciární stupeň čištění, objekty kalového hospodářství). Cílem a účelem stavby je zkvalitnit a intenzifikovat stávající ČOV, čímž se prodlouží její životnost, zvýší kvalita vyčištěné vody a sníží provozní náklady ČOV U čerpacích stanic dochází k výměně strojního zařízení, motorových rozvodů, jednotek MaR a SŘTP s Přenosy.

Součástí stavby je 15 stavebních objektů a 6 provozních souborů, které zahrnují kromě výše uvedeného hrubé předčištění, zařízení biologického čištění, odvodnění kalu a motorové rozvody, MaR, SŘTP s Přenosy. Zásadní nové technologické zařízení ČOV je plánováno k instalaci od společností FONTANA R, ANDRITZ Group, CENTROPROJEKT Group a KUBÍČEK VHS. V rámci díla je také provedení komplexní rekonstrukce stávající provozní budovy ČOV, včetně sanitárních prostor, vybavení a vnitřního zařízení.

Recipientem pro vyčištěné OV je řeka Morava. ČOV Uherský Ostroh se nachází v extravilánu města na JZ hranici města a je umístěna těsně u koryta řeky Morava.