Úvod Firma Politika IMS Služby Reference Kontakty Firemní IS english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Mělník - stavební úpravy (rekonstrukce) ul. kpt. Jaroše

img


Fotek v galerii: 2
Zobrazit galerii »

Předmětem projektu je oprava komunikace, chodníků a vjezdů včetně vegetačních úprav. Realizací tohoto projektu bude navázáno na kompletní rekonstrukci inženýrských síti v ulici (kanalizace, vodovod a plynovod. Cílem projektu je opravit stávající povrch komunikace a chodníků neuspokojivého stavu.

Dílo je realizováno po dobu pěti měsíců (07/2014 - 11/2014). Investorem je Město Mělník za přispění Středočeského kraje v rámci regionálního operačního programu střední čechy – výzva na opravu místních komunikací.
Zhotovitelem je společnost sdružení „Colas-Neumann-Votava“, která má v oblasti Mělníka a okolí rozsáhlé zkušenosti a zájem o vybudování kvalitní komunikace s příslušnou životností. Cena je stanovena Smlouvou o dílo ve výši 7,9 mil. Kč s DPH.
Realizace rekonstrukce vozovky byla rozdělena do dvou etap. Povrch vozovky první etapy (od ul. Fibichova po ulici Kosmonautů) byl dokončen do 15.09.2014. Ložná vrstva v úseku ul. Kosmonautů po ul. Bezručova bude  zrealizována do 28.11.2014.
Společnost Garnets Consulting a.s. působí v projektu jako technický a investiční dozor a současně zaštiťuje funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.
Po celou dobu výstavby se konají pravidelné kontrolní dny, v rámci kterých je řešen zejména postup výstavby dle řádného časového a finančního harmonogramu, odchylky od projektové dokumentace a  včetně finančních dopadů na smluvní rozpočet díla.