Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.  

Nacházíte se v sekci:


Mělník - Oprava mostu Josefa Straky přes Labe


Fotek v galerii: 2
Zobrazit galerii »

Dne 3.4.2014 proběhlo předání / převzetí staveniště objednatelem. Práce byly zahájeny dne 5.5.2014.

Jedná se o komplexní opravu stávajícího mostního objektu, zejména spodní stavby s ohledem na špatný aktuální stav mostu. Předmětem díla je provedení sanace obou krajních opěr a pilířů mostu, protikorozní ochrana ocelových konstrukcí mostu (ložiska, zábradlí, schodiště a revizní lávky) včetně realizace nových ledolamů a sanace několika pískovcových bloků v pilířích mostu.
Dílo bylo realizováno po dobu čtyř měsíců (05/2014 - 08/2014). Investorem je Město Mělník za finančního přispění Ministerstva dopravy v rámci programu odstraňován škod po povodni z r. 2013.
Zhotovitelem byla společnost SaM Silnice a Mosty Česká Lípa, a.s. Cena byla stanovena Smlouvou o dílo ve výši 8,9 mil. Kč s DPH.
Společnost Garnets Consulting a.s. působila v projektu jako technický a investiční dozor a současně zaštiťovala i funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
Dílo bylo provedeno v souladu s projektovou dokumentací při dodržení smluvního rozpočtu a smluvního harmonogramu realizace díla.