Úvod Firma Politika IMS Služby Reference Kontakty Firemní IS english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín

img


Fotek v galerii: 3
Zobrazit galerii »

 Předmětem díla byla výstavba 18,72 km splaškové kanalizace a realizace mechanicko – biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 2805 EO. Účelem akce je likvidace odpadních vod v souladu s vodním zákonem 254/2001 Sb. a snížení znečištění vypouštěných vod. Objednatelem je Město Horní Jiřetín, zhotovitelem je sdružení „Horní Jiřetín“.

 
Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 258 mil. Kč, přičemž akce je z 85% finančně podporována Evropskou Unií.
 
Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli dne 31.07.2014. Rozhodnutí o zahájení jednoletého zkušebního provozu ČOV bylo vydáno 08.07.2014.
  
Garnets Consulting a.s. zde vykonává činnost technického dozoru investora po celou dobu výstavby a ročního zkušebního provozu do kolaudace stavby.