Úvod Firma Služby Politika IMS Reference Kontakty english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Intenzifikace úpravny vody Temný Důl

img


Fotek v galerii: 3
Zobrazit galerii »

Stávající soubor objektů slouží k úpravě pitné vody, která je jímána z řeky Úpy. 

Úpravnu vody tvoří několik samostatných objektů: 
- jímací objekt 
- vlastní úpravna vody a oplocení 
- provozní vodojem
Tyto objekty jsou předmětem rekonstrukce s dostavbou. Objekt úpravny, jímací objekt a provozní vodojem jsou datovány do 60-tých let 20. století, dostavba úpravny do roku 1987. 
Cílem navržené intenzifikace ÚV Temný důl je dosáhnout optimálních hodnot parametrů jakosti pitné vody v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými požadavky a eliminace bakteriálního znečištění.