Úvod Firma Politika IMS Služby Reference Kontakty Firemní IS english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

III/11533 Beroun, oprava krytu – nová technologie

img


Fotek v galerii: 7
Zobrazit galerii »

 Předmětem smlouvy bylo zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka a výkonu koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb. na výše uvedené akci. Předmětem akce byla oprava asfaltového krytu vozovky (silnice III/11533-předměstí Berouna) v celkové délce 1.819 m, a to za využití nové technologie asfaltových vrstev - asfaltové směsi typu ACO a ACL modifikované kombinací polypropylenu a ropné

pryskyřice, dále provedení lokálních sanací vrchní asfaltové podkladní vrstvy, obnova nezpevněné krajnice, oprava stávajících sjezdů a propustků, oprava silničních příkopů a ostatních odvodňovacích zařízení, doplnění a úprava stávajícího silničního svodidla, obnova a doplnění stálého vodorovného dopravního značení. Práce byly provedeny s celkovými náklady 23.753.854,49 Kč bez DPH (877.821,70 €; kurz ČNB k 02.12.2016 činí 27,06 Kč/EUR). Realizace díla byla financována jak ze zdrojů objednatele tak ze  Státního Fondu Dopravní Infrastruktury.