Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.  

Nacházíte se v sekci:


Design and Rehabilitation of Vrtijelka Dumpsite in the Municipality of Cetinje


Fotek v galerii: 7
Zobrazit galerii »

Firma Garnets Consulting a.s. se v současné době podílí na projektu: Design and Rehabilitation of Vrtijelka Dumpsite in the Municipality of Cetinje. 

 
Předěmetem projektu je návrh řešení a následná realizace sanace skládky odpadů.
Skládka Vrtijeljka se nachází poblíž města Cetinje ležící v Černé Hoře. 
 
Těleso skládky představuje horní zploštělá plocha se strmými bočními svahy se sklonem cca 60%, obsah horní zploštělé plochy zaujímá rozlohu kolem 10 500 m2, výška skládky je proměnlivá kolem 39 m.
Skládka byla vužívána od roku 1987 do roku 2015. Předpokládáný objem odpadu činní 135 000 m3. Přesná data o uskladněném materiálu nejsou dostupná, avšak základní charakteristika složení odpadu dle místních podmínek v Černé Hoře představuje: 25% papír a karton, 10% sklo, 5% kovy, 15% plasty, 20% organické složky a 25% ostatní odpad.
Celková plocha kterou skládka a přílehlé okolí zaujímá činní 1,1 ha.
Největší problém skládky představuje fakt, že byl odpad nekontrolovatelným způsobem ukládán do podoby strmého kopce a jako takový bude zlikvidován přepravou na skládku Livade v Podgorici. 
 
Projekt byl zahájen koncem roku 2016, termín dokončení prací je konec roku 2017.