Každý zaměstnanec společnosti podle svého zařazení pečuje o bezvadné a včasné provedení projektů. 

Nacházíte se v sekci:


Firma

HODNOTÍME účinnost našich prací, činností a procesů podle těchto kritérií:
 
SPRÁVNOST  Plnění požadavků projektu plánu, příkazu nebo dohody
PŘESNOST Průběžná kontrola každé vlastní i dodavatelské práce
VČASNOST

Plnění prací nebo dohod a slibů v uložených nebo dohodnutých termínech

SPOLEHLIVOST ODPOVĚDNOST Každý zná svoje pravomoci a povinnosti, které spolehlivě plní a nese plnou odpovědnost za svoji práci
VÝKONNOST A EFEKTIVITA ZAMĚSTNANCŮ Výkon jednotlivce a pracovních týmů, nákladovost prováděných prací
FLEXIBILITA Schopnost dobře a rychle reagovat na změny, rozšiřování způsobilostí k pracím, samovzdělávání a zlepšování
   

 


 

Spolupracujeme:

 img_big_72.jpg

Společnost Garnets Consulting spolupracuje s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakultou životního prostředí na realizaci projektu „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“. 

Projekt je podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

 img_big_67.jpg

Projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum

img_big_70.jpg

Více...
 

 

Informační systém:

Naše firma realizovala v roce 2011 projekt podpořený Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace s názvem „Implementace IS pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku“.

img_big_68.jpg

 


 

 Členství v oborových organizacích:

 

img_big_75.jpg

 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky

 

img_big_71.jpg

 Česká Asociace Konzultačních Inženýrů 

 
 

Certifikáty:

 

www.duveryhodnafirma.cz

 

 overena firma

http://www.idatabaze.cz/