Úvod Firma Služby Politika IMS Reference Kontakty english tel: +420 417 532 544 fax: +420 417 532 951 info@garnets.cz

Firma

Naše úsilí směřuje k tomu, abychom na profesionální bázi stále lépe uspokojovali potřeby našich zákazníků a pomáhali jim dosahovat jejich cílů co nejefektivnějším způsobem.

Veškeré vztahy s našimi zákazníky jsou určeny zavedeným systémem integrovaného řízení, který tvoří závazné dokumenty pro činnosti ovlivňující spokojenost našich zákazníků. Usilujeme o to, abychom byli spolehlivým partnerem našim klientům, kteří sledují vlastní oprávněné podnikatelské cíle.

Při plnění našeho poslání jsme určili tři klíčové hodnoty: poctivost, podnikání, činorodost.

Nedílnou součástí všech našich činností je dodržování všech platných právních požadavků souvisejících zejména s jakostí výrobků, ochranou životního prostředí a bezpečností a ochranou zdraví při práci, včetně dalších požadavků, které jsme se zavázali plnit. Naše společnost podporuje zásadu otevřeného dialogu a spolupráce se všemi zainteresovanými stranami.

HODNOTÍME účinnost našich prací, činností a procesů podle těchto kritérií:

 
SPRÁVNOST  Plnění požadavků projektu plánu, příkazu nebo dohody
PŘESNOST Průběžná kontrola každé vlastní i dodavatelské práce
VČASNOST

Plnění prací nebo dohod a slibů v uložených nebo dohodnutých termínech

SPOLEHLIVOST ODPOVĚDNOST Každý zná svoje pravomoci a povinnosti, které spolehlivě plní a nese plnou odpovědnost za svoji práci
VÝKONNOST A EFEKTIVITA ZAMĚSTNANCŮ Výkon jednotlivce a pracovních týmů, nákladovost prováděných prací
FLEXIBILITA Schopnost dobře a rychle reagovat na změny, rozšiřování způsobilostí k pracím, samovzdělávání a zlepšování
   

 


 GDPR

Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) s účinností od 25.5.2018 dopadá v některých aspektech i na naši společnost.

Vždy jsme dbali na respektování zákonných norem, včetně příslušných norem Evropské unie. V rámci implementace GDPR jsme proto nechali naši společnost podrobit externímu právnímu a IT auditu ze strany renomovaných odborníků. Jejich doporučení jsme pak promítli do naší vnitřní struktury, stejně jako jsme zajistili i nezbytné proškolení našich zaměstnanců.    

 

S cílem zvýšit transparentnost zpracování osobních údajů pak budou v rámci naší společnosti jednotně aplikovány Závazná interní pravidla pro zpracování osobních údajů, jejíchž znění je dostupné zde. 

 

Spolupracujeme:

 img_big_72.jpg

Společnost Garnets Consulting spolupracuje s Univerzitou J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakultou životního prostředí na realizaci projektu „Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí“. 

Projekt je podpořen Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

 img_big_67.jpg

Projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum

img_big_70.jpg

Více...
 

 

 Informační systém:

Naše firma realizovala v roce 2011 projekt podpořený Evropskou unií v rámci Operačního programu podnikání a inovace s názvem „Implementace IS pro zvýšení konkurenceschopnosti podniku“.

img_big_68.jpg

 

 

 

 

 

Členství v oborových organizacích:

 

img_big_75.jpg

 Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky

 

img_big_71.jpg

 Česká Asociace Konzultačních Inženýrů 

Certifikáty:

www.duveryhodnafirma.cz

 overena firma

http://www.idatabaze.cz/