Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí. 

Nacházíte se v sekci:

Zahájení prací na projektu „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“

20.05.2014
Zahájení prací na projektu „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“ V květnu 2014 zahájila společnost Garnets Consulting a.s. činnost správce stavby na projektu „Likvidace CHÚ Stráž pod Ralskem“. Předmětem projektu je provedení likvidace povrchového areálu bývalé chemické &...
> zobrazit článek

Píšťany, rekonstrukce vodovodu

1.05.2014
Píšťany, rekonstrukce vodovodu Rekonstrukce stávajícího ocelového vodovodního řadu DN 80 a litinového DN 200 proběhla na úseku vodovodu v délce 1040,6 m - řad A směrem z východu na západ ze Žalhostic do Píšťan. Materiál nového ...
> zobrazit článek

Rekonstrukce ČOV Hostivice – 2.etapa

22.04.2014
Rekonstrukce ČOV Hostivice – 2.etapa Dne 22. 4. 2014 bylo předáno staveniště projektu Rekonstrukce ČOV Hostivice – 2.etapa. Realizací projektu bude zvýšena kapacita ČOV na 14 000 EO za použití membránové separace aktivovaného kalu od biologicky vyčištěn...
> zobrazit článek

Mělník - oprava Mostu Josefa Straky přes Labe

3.04.2014
Mělník - oprava Mostu Josefa Straky přes Labe Dne 3.4.2014 proběhlo předání předání/ převzetí staveniště objednatelem. Práce byly zahájeny dne 5.5.2014. Jedná se o komplexní opravu stávajícího mostního objektu, zejména spodní st...
> zobrazit článek

Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha

1.04.2014
Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha V dubnu 2014 zahájila společnost Garnets Consulting a.s. spolupráci se společností Pražská vodohospodářská společnost a.s., která provádí činnost správce stavby na projektu „Celková přestavba a rozš...
> zobrazit článek

Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice

17.03.2014
Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice  V březnu 2014 zahájila společnost Garnets Consulting a.s. činnost technického dozoru investora na projektu „Zateplení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“. Předmětem projektu je zateplení a výměna oken areálu základ...
> zobrazit článek

Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim

10.10.2013
Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim  V říjnu 2013 dokončila společnost Garnets Consulting a.s. činnost správce stavby na projektu „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Vlašim“. Předmětem projektu byla dostavba vodovodní a kanalizační...
> zobrazit článek

SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody

30.09.2013
SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody Dne 16. 9. 2013 proběhlo v rámci akce „SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody“ předání staveniště zhotoviteli. Realizací tohoto projektu bude provedeno zkapacitnění zdroje  pitné vody...
> zobrazit článek

Železárny Třinec - sekundární odprášení haly KKO

9.09.2013
Železárny Třinec - sekundární odprášení haly KKO Předmětem realizace díla je výstavba technologického zařízení, zajišťující odsávání vzdušiny ze stávající výrobní haly kyslíkové konvertorové ocelárny a čištění odpadního plynu s obsahem tuhých znečišťujících látek.
> zobrazit článek

Zahájení prací na projektu „CHOPAV Kvartér řeky Moravy“

30.07.2013
Zahájení prací na projektu „CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ Došlo k zahájení prací na projektu „CHOPAV Kvartér řeky Moravy“ - Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves. Dne 31.5.2013 bylo předáno staveniště zhotoviteli Sdružení CHOPAV MND Drilling & Services-KLE-ESB-ŽPSV. Zhotovitel v červnu 2013 zahájil práce.
> zobrazit článek

< předchozích 10 článků
dalších 10 článků >