Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností na českém trhu poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí. 

Nacházíte se v sekci:

Intenzifikace úpravny vody Temný Důl

31.10.2014
Intenzifikace úpravny vody Temný Důl Stávající soubor objektů slouží k úpravě pitné vody, která je jímána z řeky Úpy...
> zobrazit článek

Výstavba kanalizace a ČOV Cerhovice

31.10.2014
Výstavba kanalizace a ČOV Cerhovice Předmětem projektu je výstavba splaškové kanalizace a ČOV...
> zobrazit článek

Intenzifikace ÚV Březovice

31.10.2014
Intenzifikace ÚV Březovice Úpravna vody Březovice je jedním ze dvou hlavních zdrojů pro výrobu pitné vody...
> zobrazit článek

Slavnostní ukončení výstavby kanalizace, rozšíření ČOV a vodovodní sítě Starý Plzenec

29.10.2014
Slavnostní ukončení výstavby kanalizace, rozšíření ČOV a vodovodní sítě Starý Plzenec V pátek 3. října 2014 proběhlo na čistírně odpadních vod ve Starém Plzenci slavnostní ukončení dvojice projektů...
> zobrazit článek

Malý Újezd, Jelenice, Vavřineč – veřejná kanalizace

23.10.2014
Malý Újezd, Jelenice, Vavřineč – veřejná kanalizace Investorem projektu je Obec Malý Újezd, Středočeský kraj. Projekt...
> zobrazit článek

Rozšíření ČOV a ČKV Letiště Praha

22.10.2014
Rozšíření ČOV a ČKV Letiště Praha Předmětem projektu „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Chrustenice“, je vybudování přeložky kanalizačních sítí a jejich zkapacitnění...
> zobrazit článek

Kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín

13.10.2014
Kanalizace a ČOV města Horní Jiřetín Předmětem díla byla výstavba 18,72 km splaškové kanalizace a realizace mechanicko – biologické čistírny odpadních vod o kapacitě 2805 EO. Účelem akce...
> zobrazit článek

Mělník - stavební úpravy (rekonstrukce) ul. kpt. Jaroše

13.10.2014
Mělník - stavební úpravy (rekonstrukce) ul. kpt. Jaroše Předmětem projektu je oprava komunikace, chodníků a vjezdů včetně vegetačních úprav. Realizací tohoto projektu...
> zobrazit článek

Mělník - Oprava mostu Josefa Straky přes Labe

13.10.2014
Mělník - Oprava mostu Josefa Straky přes Labe Dne 3.4.2014 proběhlo předání / převzetí staveniště objednatelem. Práce byly zahájeny dne 5.5.2014.
> zobrazit článek

Slavnostní zahájení projektu Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy

21.07.2014
Slavnostní zahájení projektu Odstranění starých ekologických zátěží po těžbě ropy Evropská komise schválila 3. července 2014 v pořadí osmý takzvaný velký projekt (tj. projekt s celkovými náklady nad 50 milionů eur) Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) s názvem „Odstraněn&iacu...
> zobrazit článek

dalších 10 článků >